Acasă Despre Noi

ISCIR din 1910 PDF Imprimare

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR, a fost înființată ca o organizație tehnică de stat, prin Legea nr. 491/12.02.1910 și Legea nr. 1050/04.04.1928.

În prezent ISCIR este organul de specialitate al administrației centrale, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor, stabilit prin Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare, ISCIR a fost reorganizată, după cum urmează :

- Unitatea Centrală:

· Direcția Inspecție, Supraveghere a Pieței și Reglementare:

Serviciul Inspecție, Reglementare Domeniul Clasic

- Biroul Inspecție, Reglementare Clasice

- Compartimentul Avizări/Autorizări

- Compartimentul Evidență Tehnică - IMI

Serviciul Inspecție, Reglementare Domeniul Nuclear

Serviciul Supraveghere Piață

· Serviciul Economic Administrativ

· Serviciul Resurse Umane, Juridic

- Inspecții Teritoriale: București, Bacău, Brașov, Sibiu, Oradea

Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competență, ISCIR exercită următoarele funcții:

a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu și a regimului de autorizare și verificare tehnică;

b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ;

c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea și schimbul de informații, pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislației în vigoare.

ISCIR a fost membru asociat în Confederația Europeana a Organismelor Independente de Control (CEOC) din anul 1998, iar din anul 2000 a devenit membru cu drepturi depline.

 

 

Ultima actualizare în Miercuri, 05 Iunie 2019 13:34